Zmienią organizację ruchu na ul. Mickiewicza

Jeden kierunek ruchu, zmiana sposobu parkowania i wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości "Tempo 30". Między innymi te zmiany znalazły się w projekcie stałej organizacji ruchu na ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Dąbrowskiego do Zwierzynieckiej. Zmiany będą wprowadzane w sierpniu.

fot. ZDM
fot. ZDM

- Wprowadzenie zmian na ul. Mickiewicza ma służyć przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa i wygody poruszania się w tej części Jeżyc. Będzie to możliwe dzięki ograniczeniu i uspokojeniu ruchu oraz uwolnieniu chodników od parkujących samochodów - tłumaczy Zarząd Dróg Miejskich. Liczba miejsc postojowych nie ulegnie jednak zmniejszeniu. Na zmianach skorzystają również rowerzyści.

Dotychczasowy ruch dwukierunkowy zostanie zastąpiony jednokierunkowym. Samochody poruszać się będą od ul. Dąbrowskiego i Zwierzynieckiej w stronę ul. Słowackiego. W związku z tym skręt z ul. Sienkiewicza w Mickiewicza będzie możliwy wyłącznie w lewo. Kontraruch rowerowy pozwoli rowerzystom na jazdę w obu kierunkach, a na skrzyżowaniach pojawią się śluzy bezpieczeństwa, kanalizujące ruch jednośladów.

Parkowanie zostanie przeniesione na jezdnię, na której po obu stronach wyznaczone zostaną równoległe miejsca postojowe. Dzięki temu piesi zyskają więcej przestrzeni na chodnikach uwolnionych od aut. W rejonie skrzyżowań z ul. Dąbrowskiego i Zwierzyniecką pojawią się "koperty" dla osób niepełnosprawnych. Projekt uwzględnia również montaż ławek.

Skrzyżowania z ul. Sienkiewicza i Słowackiego będą równorzędne - pierwszeństwo przejazdu zyskają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony. Ponadto cały odcinek zostanie objęty strefą ograniczonej prędkości "Tempo 30".

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Mickiewicza zostaną wprowadzone w sierpniu bieżącego roku.

ZDM, jg