Wiberoo - Wielkopolski Bezpieczny Rower

Stale rozwijająca się sieć monitoringu miejskiego sprawia, że coraz rzadziej dochodzi do radzieży rowerów na terenie Poznania. Pomimo tegokradzieże rowerów, podobnie jak kradzieże samochodów czy motocykli, nadal się zdarzają. Stosując różnego rodzaju zabezpieczenia zmniejszymy ryzyko kradzieży, jednak nigdy nie wyeliminujemy go w całości. Odpowiedzią na ten problem jest Wiberoo - usługa wielkopolskiej Policji, która zwiększa szansę odnalezienia roweru po kradzieży. 

Na czym polega Wiberoo? 

Usługa polega na wykonaniu graweru od spodu ramy roweru, na której umieszczony zostaje unikatowy numer pojazdu. Informacja na temat roweru zostaje następnie wprowadzona do usługi Wiberoo, dostępnej w internecie na stronie: Wiberoo (wiberoo.pl)

Użytkownik Wiberoo dzięki usłudze ma dostęp do danych roweru, takich jak numer seryjny albo fabryczny. Może również szybko zgłosić kradzież roweru. Usługa pozwala także upewnić się przy zakupie używanego roweru, że obecny właściciel nie pozyskał go na drodze przestępstwa. 

Jak skorzystać z usługi? 

Aby skorzystać z Wiberoo, konieczne jest oznakowanie roweru na jednym z Komisariatów Policji. Znakowania odbywają się w określonych terminach, o których informację można znaleźć na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Można na niej również znaleźć szczegółowe informacje o tym, jak krok po kroku dołączyć do usługi.  

Informacje i terminy znakowań rowerów można znaleźć na stronie internetowej: Wiberoo - Wielkopolski Bezpieczny Rower (poznan.policja.gov.pl).