Nabór wniosków na LIV - letnią edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich

Od maja Urząd Miasta Poznania będzie przyjmował zgłoszenia (on-line) na letnią edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich.

Nadchodząca edycja będzie realizowana w terminie od lipca do końca października 2018 r.

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:

  • posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych
  • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału UMP (informacja będzie dostępna na stronie po ogłoszeniu naboru)
  • wypełnienie formularza on-line

Wnioski będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy, który będzie aktywny na stronie do 3 czerwca.

WAŻNE! Przed przystąpieniem do wypełniania  formularza należy zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Programie - załącznik PROGRAM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH

Z osobami, które zakwalifikują się w procesie rekrutacji do udziału w 1 etapie Programu (praktyka - 1 m-c) i następnie otrzymają końcową pozytywną ocenę z jej przebiegu, Urząd zawrze umowy zlecenia na 2 etap Programu (staż - 3 m-ce), w ramach którego studenci otrzymają wynagrodzenie (13,70 zł/h) tzw. stażowe.

Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnościami!

ZAPRASZAMY

***

Dodatkowe informacje na temat Programu Staży i Praktyk Studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10

Załączniki