Nabór wniosków na "zimową" LII edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich

Od połowy września br. Urząd Miasta Poznania będzie przyjmował zgłoszenia studentów (on-line) na zimową edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich.

Edycja zimowa będzie realizowana w terminie od listopada do końca lutego 2018 r.

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:

  • posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych
  • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału UMP
  • wypełnienie formularza on-line

Wnioski będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy, który będzie aktywny do 30 września - do godz. 23:59.

WAŻNE! Przed przystąpieniem do wypełniania  formularza należy zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Programie - załącznik PROGRAM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH

Ze studentami, którzy zakwalifikują się w procesie rekrutacji do udziału w 1 etapie Programu (praktyka) i następnie otrzymają końcową pozytywną ocenę z jej przebiegu, Urząd zawrze umowy zlecenia na 2 etap Programu (staż), w ramach którego studenci otrzymają wynagrodzenie (13,00zł/h) tzw. stażowe.

Zachęcamy do aplikowania osoby niepełnosprawne!

ZAPRASZAMY

***

Dodatkowe informacje na temat Programu Staży i Praktyk Studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10

Załączniki