BESTStudentGRANT

Dziewięciu studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zostało laureatami konkursu "BESTStudentGRANT". Zwycięzcy otrzymali 5000 zł na realizację swojego pierwszego projektu badawczego. Konkurs adresowany jest do laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, a także osób, które osiągnęły na egzaminie maturalnym najlepsze wyniki, a teraz są studentami pierwszego lub drugiego roku na UAM.

BESTStudentGRANT - laureaci
BESTStudentGRANT - laureaci (foto: UAM)

Laureatami konkursu zostali: Maja Górczak (filmoznawstwo i kultura mediów), Michalina Krakowiak (biotechnologia), Piotr Ostrowski (filologia romańska), Piotr Rozwalak (geologia), Michał Rudzik (filologia germańska), Iga Skrzypczak (filologia polska), Kacper Sołtys (historia sztuki), Maksymilian Aleksander Wojtas (technologie komputerowe) oraz Wojciech Zięba (biotechnologia).

Wśród tematów, którymi zajmą się laureaci konkursu są między innymi: analiza języka kibiców, prognoza pogody tworzona w oparciu o sieci neuronowe oraz analiza wizerunku instytucji w filmach animowanych.

Do konkursu zgłoszono 22 projekty. Uczestnicy opisali swoje propozycje badawcze, wskazali cele badań, opracowali harmonogram ich realizacji oraz kosztorys. Przedstawili także sposoby upowszechniania swoich wyników. Propozycje studentów były oceniane przez wybranych recenzentów, a kapituła programu BESTStudentGRANT wyłoniła najlepszych.