Człowiek a gospodarka. Debata w świetle poglądów Edwarda Taylora - konferencja

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza organizują konferencję naukową "Człowiek a gospodarka. Debata w świetle poglądów Edwarda Taylora". Jest to jedno z trzech naukowych spotkań poświęconych wyzwaniom, stawianym współczesnym naukom. Konferencja odbędzie się 6 listopada 2017 (PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29).

Człowiek a gospodarka. Debata w świetle poglądów Edwarda Taylora
Człowiek a gospodarka. Debata w świetle poglądów Edwarda Taylora

Druga z cyklu ogólnopolskich konferencji promujących wybitnych poznaniaków "Zasłużeni dla nauki. Człowiek a gospodarka. Debata w świetle poglądów Edwarda Taylora", będzie poświęcona pamięci prof. Edwarda Taylora (1884-1964), ekonomisty, twórcy poznańskiej szkoły ekonomicznej i szkoły prawa skarbowego, organizatora studiów ekonomicznych, profesora Uniwersytetu Poznańskiego i Wyższej Szkoły Handlowej (poprzedniczki dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego), aktywnego działacza politycznego i społecznego.

Tematem przewodnim będzie spór o rolę państwa w gospodarce, powiązany z osobą prof. E. Taylora, w tym jego badaniami nad teorią ekonomii, historią myśli politycznej, polityki ekonomicznej i przemysłowej.

W konferencji wezmą udział specjaliści z zakresu ekonomii z Krakowa, Wrocławia i Poznania.

Konferencja, której towarzyszyć będzie okolicznościowa wystawa, obędzie się w dniu 6 listopada w siedzibie PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29.

Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Poznania wraz z Rektorami Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania.

#poznanwspiera