Diamentowy grant

Po raz siódmy przyznano granty dla wybitnych studentów w ramach konkursu "Diamentowy grant". Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrało 80 młodych naukowców, którzy otrzymają granty na swoje badania naukowe. Wśród wyróżnionych jest 14 naukowców z uczelni poznańskich.

Diamentowy grant
Diamentowy grant

W ramach programu "Diamentowy grant" MNiSW przyznało łącznie 16 milionów złotych na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Wśród 80 wyróżnionych znalazło się 14 osób z Poznania:

7 osób z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - wydziały: biologii, chemii, fizyki, historii oraz filologii polskiej i klasycznej,

3 osoby z Uniwersytetu Przyrodniczego - wydziały: nauki o żywności i żywieniu oraz wydział rolnictwa i bioinżynierii,

3 osoby z Uniwersytetu Medycznego - wydziały: lekarski I oraz lekarski II,

1 osoba z Politechniki Poznańskiej - wydział fizyki technicznej.

Laureaci otrzymają nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

Wyróżnieni studenci zostali wyłonieni spośród 214 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym.