Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej

Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej to spotkanie dedykowane naukowcom oraz przedstawicielom instytucji naukowo-badawczych, którzy planują nawiązanie naukowej współpracy międzynarodowej. Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2018 (Collegium Iuridicum Novum UAM, al. Niepodległości 53,sala Zeta, II piętro).

NAWA
NAWA

Celem spotkania będzie zaprezentowanie pracownikom poznańskich uczelni programów dla naukowców i instytucji oraz możliwości promocji szkolnictwa wyższego w oparciu o finansowanie NAWA.

Program spotkania:

10.30 -⁠⁠ 11.00 Rejestracja uczestników spotkania

11.00 -⁠⁠ 11.15 Otwarcie spotkania

Władze UAM,

Łukasz Wojdyga - Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

11.15 -⁠⁠ 12.00 Programy dla naukowców

Agnieszka Stefaniak-Hrycko - Kierownik Pionu Programów dla Naukowców

Polskie Powroty

Program REJS - średniookresowa mobilność naukowców

Wymiana osobowa w ramach współpracy bilateralnej

Zapowiedź programów zaplanowanych na 2019 r.

12.00 - 12:10 Promocja polskiego szkolnictwa wyższego za granicą

Anka Chylak - Kierownik Pionu Komunikacji i Promocji, NAWA

Targi międzynarodowe, kampania Ready, Study, Go! Poland, szkolenia

12:10 - 12:40 PRZERWA KAWOWA

12.40 -⁠⁠ 13.50 Programy dla instytucji

Katarzyna Aleksy - Kierownik Pionu Programów dla Instytucji

Nowoczesna Promocja Zagraniczna

Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Welcome to Poland

Program PROM - wymiana stypendialna doktorantów i naukowców

Zagraniczni Alumni

Program STER - realizacja międzynarodowych studiów III stopnia.