Globalna Konferencja News Literacy

Centrum News Literacy Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoła Dziennikarstwa Uniwersytetu Stony Brook (Nowy Jork, USA) zapraszają do udziału w Globalnej Konferencji News Literacy. Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2019.

Globalna Konferencja News Literacy
Globalna Konferencja News Literacy

Uczestnicy konferencji będą dyskutować na temat zagadnień związanych z ewolucją mediów, ich wpływem na rzeczywistość społeczną i polityczną, jak również szansami i wyzwaniami stojącymi przed edukacją medialną.

News Literacy jest pionierskim programem edukacji medialnej wprowadzonym przez Szkołę Dziennikarstwa Uniwersytetu Stony Brook w 2007. Został on przyjęty przez WNPiD UAM w 2014.

Organizatorzy kursu pomagają słuchaczom poruszać się po wymagającym cyfrowym środowisku medialnym rozwijając zdolności krytycznego myślenia i umiejętności weryfikacji rzetelności otrzymywanych wiadomości. Celem działań jest uczynienie ze studentów krytycznych odbiorców mediów zdolnych do oceny rzetelności odbieranego przekazu.

Globalna Konferencja ma stać się miejscem spotkania społeczności edukatorów i badaczy mediów służącym trzem celom:

Nawiązaniu kontaktów między nauczycielami, badaczami i aktywistami Trzeciego Sektora zajmującymi się kwestiami edukacji medialnej,

Dyskusji na temat użyteczności programu News Literacy dla dalszego rozwoju edukacji i badań nad mediami,

Prezentacji wyników najnowszych badań nad współczesnym środowiskiem medialnym oraz ich znaczenia dla edukacji medialnej.