Odpowiedzialne badania i innowacje - zaproszenie do udziału w konferencji

Odpowiedzialne Badania i Innowacje - nauka dla społeczeństwa i gospodarki to tytuł konferencji, którą organizują wspólnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Uniwersytetem w Malmö i Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM. Konferencja odbędzie się 28 - 29 listopada 2017 w Poznaniu (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Umultowska 89a).

Odpowiedzialne badania i innowacje
Odpowiedzialne badania i innowacje

Konferencja wpisuje się w aktualny dyskurs na temat społecznej odpowiedzialności uczelni i roli uniwersytetów w kształtowaniu efektywniejszych relacji z otoczeniem. Swój udział zapowiedziało liczne grono zagranicznych i krajowych ekspertów, którzy zaprezentują najważniejsze trendy i wpisujące się w nie projekty w obszarze odpowiedzialnych badań, innowacji społecznych, nowych programów kształcenia wzmacniających współpracę uczelni z partnerami społeczno-gospodarczymi.

W trakcie wykładów plenarnych, sesji równoległych połączonych z otwartą debatą i warsztatów uczestnicy będą definiować wyzwania, z jakim powinno się mierzyć polskie środowisko naukowe, tak aby znaleźć równowagę pomiędzy dynamicznym rozwojem naukowym, a oczekiwanym społecznie zaangażowaniem w sprawy lokalne. Istotnym elementem konferencji będzie wypracowanie wniosków dotyczących usprawnienia dialogu w zakresie rozwoju badań i innowacji w służbie społeczeństwu.

Konferencji będzie towarzyszyć wystawa When Science meets Art., przedstawiająca motywy graficzne wykonane ze zdjęć uzyskanych przez pracowników Centrum NanoBioMedycznego UAM za pomocą mikroskopii elektronowej.

Załączniki