Uniwersyteckie wykłady na Zamku

Rozpoczyna się kolejny sezon "Uniwersyteckich wykładów na Zamku". "Uniwersyteckie Wykłady na Zamku" to wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Fundacji UAM oraz Centrum Kultury "Zamek", stanowiące nawiązanie do przedwojennych Wykładów Otwartych prowadzonych przez pracowników ówczesnego Uniwersytetu Poznańskiego.

Uniwersyteckie wykłady na Zamku
Uniwersyteckie wykłady na Zamku

Tematem przewodnim tegorocznych wykładów będzie: "Wolność". Jest to nawiązanie do zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nurtują nas pytania o swobodę, jej ograniczenia, o wolność jako prawie do czegoś i wolności od czegoś. Czym zatem jest wolność w ujęciu poszczególnych nauk? Albo jakie są skutki wolności, jej braku lub nadmiaru?

Pierwszy tegoroczny wykład odbędzie się 10 października 2017 (godz. 18.00, Hol Balkonowym Centrum Kultury "Zamek"). Wykład wygłosi prof. dr hab. Marian Golka z Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Tytuł wykładu: Narodziny i rozwój wolności.