Uniwersytet Otwarty UAM - nowa oferta

Rozpoczyna się nabór chętnych na zimową edycję Uniwersytetu Otwartego UAM. Zapisy rozpoczną się już 30 listopada 2018. W ofercie jest 60 kursów - najpopularniejsze z poprzednich lat oraz 36 zupełnie nowych.

Uniwersytet Otwarty UAM
Uniwersytet Otwarty UAM

W przyszłym roku będziemy obchodzili stulecie powstania Uniwersytetu Poznańskiego, który do 1920 roku nosił nazwę Wszechnicy Piastowskiej a w 1955 roku otrzymał imię Adama Mickiewicza. Przez te wszystkie lata Uniwersytet będąc integralną częścią społeczności Poznania i Wielkopolski, nie zamykał się w ciasnych murach uczelni. Współpracując z lokalnymi władzami, wspierał gospodarkę oferując swoja pomoc i usługi przedsiębiorcom i pracodawcom, spełniał też istotną rolę kulturotwórczą a przede wszystkim był otwarty na coraz większe potrzeby i aspiracje społeczności miasta i regionu.

Pozostając wierni misji, w 2016 roku władze uczelni powołały do życia Uniwersytet Otwarty UAM. Inicjatywa ta spotkała się z życzliwym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta. Od października 2016 roku uruchomiono 146 kursów dla ponad trzech tysiący trzystu słuchaczy. Aktualnie trwają zajęcia na 28 kursach w semestrze jesiennym.

Od 30 listopada, pełna oferta, ze szczegółowym opisem wszystkich proponowanych wykładów, ćwiczeń i laboratoriów, znajdzie się na stronie Uniwersytetu Otwartego UAM: www.uo.amu.edu.pl. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Trymestr zimowy rusza od połowy stycznia.

Uniwersytet Otwarty UAM przeznaczony jest przede wszystkim dla mieszkańców Poznania i Wielkopolski, od 16 roku życia aż po najstarszych, bez względu na poziom dotychczasowego wykształcenia. Kursy realizowane są w formie klasycznych zajęć uniwersyteckich, a więc wykładów i ćwiczeń a nawet laboratoriów, które trwają cały semestr (najczęściej od 15 do 30 godzin).

Dane kontaktowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Otwarty;

ul. Św. Marcin 78 (Collegium Martineum dawne Collegium Historicum), pok.120;

61-809 Poznań,

Tel. 61 829 47 50

Adres mailowy uo@amu.edu.pl