Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu

22.11.2021

W Konkursie  na pomnik upamiętniający wypędzenia Wielkopolan w czasie II wojny światowej w Poznaniu Sąd Konkursowy  wybrał pracę konkursową nr 3 o kodzie rozpoznawczym C24K79U1. Autor pracy otrzymał nagrodę główną w wysokości      40 000,00 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o wyłonioną koncepcję pomnika i wykonanie pomnika.

Autor pracy:

Karol Badyna

Pracownia Rzeźby Forma Karol Badyna

ul. T. Ważewskiego 53a

30- 499 Kraków

_____________________________________________________________________________________

Sąd konkursowy przyznał równieź pięć równorzędnych wyróznień.

WYRÓŻNIENIA honorowe w wysokości 8 000 złotych brutto każde otrzymały prace:

Praca nr 1 o kodzie rozpoznawczym 5Y43W18H

Autor pracy:

Andrzej Szczepaniec z Chorzowa.

Praca nr 2 o kodzie rozpoznawczym 01065PJM

Autor pracy:

Art. Rzeźbiarz Zbigniew Mikielewicz z Ciechocina.

Praca nr 4 o kodzie rozpoznawczym H1K753M9

Autor pracy:

Bogumił Burzyński z Katowic.

Praca nr 5 o kodzie rozpoznawczym 04424CDV

Autor pracy:

Tomasz Matusewicz, Jan Matusewicz z Poznania.

Praca nr 6 o kodzie rozpoznawczym 507K28RA

Autor pracy:

Autorska Pracownia Projektowa 2 Mgr Inż. Arch. Barbara Getter, Art. Rzeźbiarz Andrzej Getter z Krakowa.

(K.A.)

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej