KONKURS STUDENCKI NA KONCEPCJĘ URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNĄ PLACU WIOSNY LUDÓW I ULICY SZKOLNEJ W POZNANIU

22 października Miasto Poznań ogłosiło konkurs dla studentów uczelni wyższych kształcących architektów. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru objętego konkursem stanowiącą propozycję rozwiązań architektonicznych i programowo-funkcjonalnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów kształtowania zieleni i problemów wód opadowych. Celem konkursu jest uzyskanie materiału wyjściowego do dalszych prac planistycznych na terenie objętym konkursem, szeroko rozumiana edukacja oraz wyłonienie i promocja młodych, uzdolnionych architektów.

Fundatorem nagród jest firma Orpea Polska. Przewidziano pulę na nagrody pieniężne w łącznej wysokości 6000,00 zł brutto.

Harmonogram

1. Ogłoszenie konkursu 22.10.2019 r.

2. Termin składania prac 24.01.2020 r.

3. Posiedzenie kapituły konkursu 12-13.02.2020 r.

4. Ogłoszenie wyników i dyskusja pokonkursowa 19.02.2020 r.

5. Wystawa pokonkursowa 24.02-06.03.2020 r.

Załączniki