Wyniki Konkursu na projekt pomnika króla Przemysła II w Poznaniu 2020 r.

24.06.2021

W niniejszym konkursie Sąd Konkursowy przyznał:

II nagrodę w wysokości 35.000 zł

Pracy nr 2 o kodzie rozpoznawczym: S9J2K4

Autor pracy: Stanisław Szwechowicz, Gdańsk

Opinia Sądu Konkursowego o pracy nr 2

Sędziowie przyznając Pracy nr 2 drugą nagrodę docenili przedstawiony projekt za warsztat i walory rzeźbiarskie odnoszące się do historycznych inspiracji. Jury nie przyjęło do realizacji pomnika w obecnej formie i usytuowaniu, zalecając prowadzenie dalszych prac. W opinii sędziów należy uwzględnić powiazanie pomnika z otoczeniem i przestrzenią historyczną wzgórza. Ważne jest również zwrócenie uwagi na zieleń, oświetlenie i małą architekturę. Poprawienia wymaga relacja pomiędzy rzeźbą a cokołem, ewentualnie poszukując współczesnych rozwiązań materiałowych.

Ponadto Sąd Konkursowy przyznał cztery równorzędne wyróżnienia po 13.000 zł :

Pracy nr 1 o kodzie rozpoznawczym: A2M6M1

Autor pracy: Maciej Jagodziński-Jagenmeer, Toruń

Pracy nr 4 o kodzie rozpoznawczym: 777ZYX

Autor pracy: Rafał Nowak, Poznań

Pracy nr 5 o kodzie rozpoznawczym: 24KM9C

Autor pracy: Mariusz Białecki, Gdańsk

Pracy nr 6 o kodzie rozpoznawczym:ZHE326

Autor pracy: Jarosław Bogucki, Mosina

.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ:

https://www.poznan.pl/mim/info/news/rozstrzygnieto-konkurs-na-projekt-pomnika-przemysla-ii,166188.html

KB

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej