OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA PROJEKT POMNIKA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W POZNANIU 23.01.2020 r.

W niniejszym konkursie Sąd Konkursowy przyznał trzy wyróżnienia:

WYRÓŻNIENIE pierwszego stopnia w wysokości 12.000 zł brutto

otrzymała praca nr 31

o kodzie rozpoznawczym 956ZJK.

Autor pracy:

Zbigniew Mikielewicz

Opinia Sądu Konkursowegoo pracy nr 31 

Sąd docenił subtelnie narysowaną ideę, umiar w doborze środków wyrazu i zastosowaną syntetyczną formę artystyczną.

Sąd Konkursowy rozczarowała forma pomnika przedstawiona w II etapie. W opinii Sądu autor niepotrzebnie uszczegółowił postać Marszałka i zwiększył wymiary pomnika, co w dużym stopniu zmieniło jego wyraz. Tym samym Sąd wybrał pracę jako wyróżniającą się, a nie jako nagrodzoną i sformułował wytyczne dla autora i Komitetu Budowy Pomnika. Powinny one być uwzględnione przy jego realizacji. Pomimo zauważonych istotnych rozbieżności Sąd Konkursowy postanowił dopuścić pracę nr 31 do realizacji.

Sąd Konkursowy wskazuje autorowi powrót do idei z pierwszego etapu przy uwzględnieniu załączonych zaleceń.

.

WYRÓŻNIENIE równorzędne II stopnia  w wysokości 6.000 zł  brutto 

otrzymała praca nr 11 

o kodzie rozpoznawczym CL24R6.

Autor pracy:  

Marcin Smosna

Opinia Sądu Konkursowego o pracy nr 11 

Sąd konkursowy zauważył nadmierną stylizacje ujęcia figuratywnego, które zachwiało proporcjami postaci wpływając na kontrowersyjne przerysowane. Zastrzeżenia wzbudziło również nadmiernie niekonsekwentne i niespójne użycie symboliki i elementów umundurowania.

.

WYRÓŻNIENIE równorzędne II stopnia  w wysokości 6.000 zł  brutto 

otrzymała praca nr 9 

o kodzie rozpoznawczym 1YT4C3

Autor pracy:

Jan Graczyk

Opinia Sądu Konkursowego o pracy nr 9 

Sąd Konkursowy uważa, że koncepcja przedstawiona w etapie II nie uwzględniła zaleceń Sądu Konkursowego w zakresie uszanowania zabytkowego placu, jego proporcji oraz jego widoków na otaczającą architekturę. Szczególnie zwrócono uwagę na nieadekwatność rozległości kompozycji, wielość elementów składowych konstruujących bryłę pomnika oraz jakość zaproponowanych materiałów.

.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ:

https://www.poznan.pl/mim/info/news/wiemy-jak-bedzie-wygladal-pomnik-pilsudskiego,142509.html

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej