Nowe formy opieki nad dziećmi do lat 3

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 określa cztery formy opieki nad dziećmi: żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun, niania.


Wykaz  adresów do instytucji przydatnych podczas zakładania i prowadzenia  żłobków i klubów dziecięcych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Telefon: 22 25 00 108

http://www.mpips.gov.pl/

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania

ul. 3 Maja 46

61-728 Poznań

tel. 61 646 33 44

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

ul. Wolnica 1

61-764 Poznań

- Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy tel. 61 821 54 32

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Poznaniu

ul. Noskowskiego 23

61-705 Poznań

tel. 61 85 44 800

Wydział Działalności Gospodarczej Poznaniu

28 Czerwca 1956 r. nr 404

61-441 Poznań

tel. 61 646 33 44