Kluby dziecięce

II Kluby Dziecięce

Opieka w klubie dziecięcym sprawowana jest nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia do 3 roku życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia.

Prowadzenie klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

W Rejestrze można znaleźć takie informacje, jak miejsce prowadzenia klubu dziecięcego, dane kontaktowe klubu dziecięcego, liczbę miejsc w klubie dziecięcym. Dla ułatwienia znalezienia rodzicom żłobka na portalu Emp@tia utworzono mapę żłobków i klubów dziecięcych.

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Informacje dotyczące procedury wpisywania klubów dziecięcych do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych znajdują się na stronie http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/pocedury-zwiazane-z-rejestrem-zlobkow-i-klubow-dzieciecych,153784/