Instrukcja użytkownika elektronicznych formularzy

Graficzne wyróżnienie komunikatów

Komunikaty pojawiające się podczas pracy z formularzami mogą być wyróżnione w następujący sposób:

informacja - ikona Informacja - komunikat zawiera informację dla użytkownika formularza, np. o warunkach wypełnienia formularza.
ostrzeżenie - ikona Ostrzeżenie - wystąpiła sytuacja uniemożliwiająca przejście do dalszych części formularza.
błąd - ikona Błąd - podczas pracy w formularzem wystąpił krytyczny błąd, np. zostały utracone uprzednio wprowadzone dane. W takim wypadku zalecany jest kontakt z odpowiednią jednostką miejską odpowiedzialną za formularz.

Elementy formularzy

Ekrany formularza - formularze są podzielone na ekrany. Informacja o ilości ekranów oraz aktualnie wyświetlanym jest prezentowana na górze strony.
Użytkownik może nawigować pomiędzy kolejnymi ekranami za pomocą przycisków Wróć i Dalej.
ekrany
nawigacja
Ekrany cykliczne - szczególnym rodzajem ekranów formularza są ekrany cykliczne. Służą one do wielokrotnego wprowadzania danych tego samego typu w ramach jednego wniosku za pomocą podformularza dostępnego na tym ekranie.
Przycisk Dodaj na takich ekranach służy do dodania podformularza do listy wyświetlonej u góry strony. Każdy element tej listy może zostać usunięty za pomocą przycisku Usuń.
ekran cykliczny - dodaj
ekran cykliczny
Pole obowiązkowe - podczas wypełniania formularza należy zwrócić uwagę na oznaczenia pól, w które wpisujemy dane. Wszystkie pola oznaczone dopiskiem Pole obowiązkowe należy bezwzględnie wypełnić. pole daty
Pole daty - datę w formularzach należy wprowadzać w formacie wyświetlonym przy odpowiednim polu. Dodatkowo można posłużyć się pomocniczym kalendarzem. pole daty
Pomoc - w każdej chwili można skorzystać z podręcznej pomocy, dostępnej po kliknięciu w ikonę ze znakiem zapytania obok odpowiedniego pola. Odpowiednie informacje zostaną wyświetlone w osobnym oknie. pomoc
Podsumowanie - po wypełnieniu wszystkim pól formularza następuje wyświetlenie ekranu z podsumowaniem prezentującego wszystkie wprowadzone przez użytkownika dane. Na tym etapie jest możliwe cofnięcie sie do odpowiedniego ekranu formularza w celu dokonania zmian. Istnieje również możliwość wydrukowania wypełnionego formularza. podsumowanie
Wysłanie formularza - po wybraniu opcji Wyślij następuje wysłanie wprowadzonych danych na serwer i wyświetlenia informacji wysłany

Informacje o błędnym wypełnieniu formularza

Podczas przechodzenia pomiędzy kolejnymi ekranami formularza, automatycznie sprawdzana jest poprawność wprowadzonych przez użytkownika danych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów, wyświetlane są odpowiednie komunikaty oraz wyróżnione są pola zawierające błędne informacje.

Komunikat o błędach w formularzu - komunikat ten informuje użytkownika o błędnym wypełnieniu formularza oraz o ilośći błędów. błąd
Komunikat o błędzie oraz wyróżnienie pola formularza - pole formukarza zawierające błędnie wprowadzone dane jest wyróżnione, prezentowany jest również krótki opis błędu. błąd