Zanim przystąpisz do wypełnienia formularza

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi poszczególnych formularzy przed rozpoczęciem ich wypełniania.

Zgłaszanie kandydatów na ławników w sądach powszechnych w Poznaniu

Przed wypełnieniem formularza prosimy zapoznać się z zasadami i trybem zgłaszania kandydatów, a zwłaszcza z częścią dotyczącą załączników.

Szczegółowe kompendium wiedzy nt. rekrutacji można znaleźć pod adresem: www.poznan.pl/lawnicy

Wszelkie uwagi prosimy kierować: