Zanim przystąpisz do wypełnienia formularza

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi poszczególnych formularzy przed rozpoczęciem ich wypełniania.

Składanie wniosków o wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnej

Szczegółowe informacje związane z tą sprawą znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Poznania