Warunki techniczne korzystania z usługi

Do korzystania z elektronicznych usług dla obywateli i przedsiębiorców niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa.

Zalecamy przeglądarki w wersjach:

  • Mozilla Firefox 1.5 lub wyższa
  • Mozilla 1.7 lub wyższa
  • Internet Explorer 6.0 lub wyższa
  • Netscape Navigator 7.0 lub wyższa
  • Opera 8 lub wyższa

Przeglądarka powinna być skonfigurowana w sposób umożliwiający korzystanie z Internetu, oraz:

  • wspomagać protokoł SSL v.3.0
  • mieć włączona obsługę ciasteczek

Dane pomiędzy komputerem użytkownika, a serwerem są przesyłane w bezpiecznym trybie (nie pozwalającym na ich przechwycenie, czy nieautoryzowaną ingerencję), zalecamy zatem korzystanie z przeglądarek obsługujących 128-bitową siłę szyfrowania. Niewskazane jest również używanie przeglądarek w wersjach niestabilnych (w wersjach alfa i beta).