Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie elektronicznej

Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie elektronicznej dotyczy wyłącznie małżeństw ze skutkiem cywilnym zawieranych na terenie Poznania .

Uwaga!

Złożenie wniosku on-line nie oznacza załatwienia sprawy w formie elektronicznej i nie prowadzi do wydania dokumentu w wersji elektronicznej.

W przypadku, gdy jedna z osób zawierających małżeństwo jest cudzoziemką lub cudzoziemcem, przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z opisem sprawy "Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny".

Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Pole obowiązkowe)
Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Pole obowiązkowe)