Informacje na temat atrakcji turystycznych w Poznaniu publikowane są w internecie na stronie www.poznan.pl/turystyka

Zachęcmy także do odwiedzenia poniższych stron poświęconych tematyce turystyki osób z niepełnosprawnościami:

Turystyka osób z niepełnosprawnościami w Polsce:

 • www.niepelnosprawni.pl
  - na stronie internetowej zamieszczono informacje o miejscach, które warto odwiedzić. Portal przygotowany specjalnie z myślą o osobach niepełnosprawnych.
 • www.zerobarier.pl
  - portal internetowy za pomocą, którego można poznać turystyczne atrakcje przyjazne do odwiedzania przez osoby z niepełnosprawnościami
 • www.turystykadlawszystkich.pl
  - strona internetowa, na której zamieszczono bazę danych obiektów infrastruktury turystycznej na terenie Polski, które są dostępne dla osób z różnymi dysfunkcjami. Miejsca przyjazne niepełnosprawnym pogrupowano według rodzajów ograniczeń (wózki, protezy, kule) i atrakcji (sport, kultura).
 • www.accessibletour.pl
  - pierwsze Biuro Podróży Bez Barier dla osób niepełnosprawnych, nastawione na kompleksową obsługę tych osób. Firma dociera do klientów poprzez internet, gdyż jest nastawiona szczegól­nie na osoby na wózkach inwalidzkich, których mobilność jest ograniczona. Prowadzone jest przez osobę niepełnosprawną od urodzenia, która posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w podróżowaniu.
 • www.tur-info.pl
  - informacje dotyczące udogodnień, na które mogą liczyć osoby niepełnosprawne na wybranych polskich lotniskach.
 • www.intercity.pl
  - na stronie internetowej zamieszczono poradnik, w którym znajdują się wszystkie przydatne informacje dla osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej, chcących podróżować pociągiem.

Turystyka osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce :

Akty prawne:

 • www.isap.sejm.gov.pl
  - Konwencja ONZ z dnia 13 grudnia 2006  o pra­wach osób niepełnosprawnych (art. 30), zapewnia fundamentalne prawo uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turystyce na zasadach równości z innymi osobami.
 • www.eur-lex.europa.eu
  - przepisy unijne, które zapewniają osobom niepełnosprawnym prawo do specjalnej asysty na terenie lotniska i podczas podróży lotniczej.