Raporty z działań na rzecz osób niepełnosprawnych to dokumenty stanowiące diagnozę działań i inicjatyw podejmowanych na rzecz tej grupy społecznej przez wydziały, jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Poznania oraz inne organy publiczne współpracujące z Urzędem i realizujące przedsięwzięcia na rzecz środowiska osób mniej sprawnych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej