Poznański Pakiet Wsparcia - informacje dla firm

W związku z epidemią koronawirusa, przedsiębiorstwa znalazły się w bezprecedensowej sytuacji. Jakie są obecnie dostępne instrumenty wsparcia dla firm i gdzie szukać informacji?

Miasto Poznań wspiera przedsiębiorców
Miasto Poznań wspiera przedsiębiorców

Wczoraj rząd przedstawił propozycje działań w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, która w najbliższych dniach będzie procedowana w Sejmie. Przewiduje on m.in.: dofinansowanie zatrudnienia, uelastycznienie czasu pracy czy zwolnienie bądź też odroczenie płatności niektórych podatków, brak kar za opóźnienia w realizowaniu przetargów publicznych.

Dla firm zatrudniających obcokrajowców ważną informacją jest proponowane wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców. Będą one ważne do 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Szczegółowo opisane instrumenty tarczy antykryzysowej znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej

Poznański Pakiet Wsparcia

Wsparcie Miasta Poznania realizowane jest przez szereg rozwiązań, z których najbardziej oczekiwanym było odroczenie płatności czynszu dla najemców miejskich lokali użytkowych.

Miasto wraz z ZKZL-em proponuje odroczenie terminu płatności czynszu za kwiecień (do 20.08.2020 r.) oraz za maj (do 20.11.2020 r.). Przedsiębiorcy mogą też poprosić o rozłożenie na raty zaległości, które powstały w związku z epidemią (innych niż wyżej wymienione) oraz o nienaliczanie odsetek w związku z powstałymi zadłużeniami.

Każda z tych propozycji będzie mogła być zastosowana na wniosek przedsiębiorcy złożony na adres mailowy: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl lub wysłany za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie, ponieważ sytuacja firm może być zróżnicowana. Powołano też zespół, którego zadaniem będzie rozpatrywanie dokumentów - wszystko po to, by każdy z przedsiębiorców mógł zostać rzetelnie i indywidualnie potraktowany.

Wsparcie proponuje też Biuro Obsługi Inwestorów oraz Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, które są łącznikiem pomiędzy miastem a biznesem. BOI pozostaje w kontakcie z inwestorami z kluczowych sektorów, m.in. usług dla biznesu i IT. Przekazuje najważniejsze informacje o działaniach Miasta wobec kryzysu, zachęca do udziału w akcjach pomocowych, zbiera informacje o sytuacji i potrzebach firm. Na bieżąco też przekazuje informacje i wyjaśnienia na temat instrumentów oferowanych w ramach pakietu antykryzysowego dla przedsiębiorców - wsparcie w tym zakresie oferują m.in. firmy konsultingowe.

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa służy pomocą m.in. poprzez Ośrodek Poznań Biznes Partner - przydatne informacje można znaleźć na jego stronie internetowej (https://www.poznan.pl/mim/msp/) i profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/poznanbiznespartner/). Tam publikowane są na bieżąco informacje o działaniach miasta na rzecz przedsiębiorców, bezpłatnych webinariach i doradztwie dla prowadzących działalność gospodarczą. Zaplanowane na najbliższy czas konsultacje i szkolenia będą realizowane on-line. Wydział zachęca także do bezpłatnych konsultacji z prawnikiem. WDGiR jest odpowiedzialny za procedowanie wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej.

Miasto Poznań cały czas pracuje nad kolejnymi możliwościami wsparcia dla przedsiębiorstw działających na jego terenie.

Reaktywacja Rady Przedsiębiorczości

W prace nad powstaniem tarczy antykryzysowej aktywnie włączyły się firmy i ich stowarzyszenia. Między innymi ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych) wystosował do rządu pismo z deklaracją współpracy oraz rekomendacjami działań, które wspomogłyby przedsiębiorstwa w dobie epidemii.

W związku z wyjątkową sytuacją, reaktywowała się także Rada Przedsiębiorczości. Osiem dotychczas działających odrębnie związków i stowarzyszeń działających w obszarze biznesu, zjednoczyło swoje siły. Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polska Rada Biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza i Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych zadeklarowali wspólnie chęć współpracy w zakresie zgłaszania i wdrażania konstruktywnych i efektywnych rozwiązań ratunkowych dla przedsiębiorstw i polskiej gospodarki.

Rada deklaruje tworzyć forum wymiany poglądów w kontekście opisanych problemów oraz przedstawiać propozycje konkretnych rozwiązań, które będą przedkładane konstytucyjnym organom państwa oraz rządowemu zespołowi zarządzania kryzysowego - czytamy w deklaracji podpisanej przez sygnatariuszy Rady Przedsiębiorczości.

Reaktywowana Rada podkreśliła, że proponowane przez rząd rozwiązania są na ten moment niewystarczające: Zaproponowana przez Rząd Tarcza Antykryzysowa to dobry kierunek działań, jednak daleko niewystarczający. Niezbędne jest zdecydowane działanie, zapewniające ochronę miejsc pracy oraz zapewnienie płynności przedsiębiorstw.