Prace drogowe 23.09.2022

Codzienny komunikat Zarządu Dróg Miejskich o planowanych pracach na ulicach Poznania.

W piątek (23 września) Zakład Robót Drogowych będzie prowadził naprawy nawierzchni jezdni na ulicach: Strzeszyńskiej, Słowiańskiej i Jasielskiej.

Na wiaduktach nad autostradą czyszczone będą wpusty kanalizacji deszczowej. Możliwe chwilowe wygrodzenia niewielkich fragmentów jezdni.

Na mostach Królowej Jadwigi, św. Rocha i Chrobrego możliwe wygrodzenia na chodnikach (nie wykluczone, że także na jezdniach), gdyż zakładane będzie oznakowanie dla żeglugi rzecznej.

Kontynuowane są remonty jezdni na ul. Zgoda i chodnika na ul. Gen. Maczka.

sieci społecznościowe