Pojazdy elektryczne w strefie płatnego parkowania

Od 22 lutego tego roku właściciele samochodów elektrycznych nie muszą płacić za postój w strefach płatnego parkowania. To efekt ustawy z 11 stycznia 2018 roku o elektomobilności i paliwach alternatywnych.

Wśród wielu powodów jej uchwalenia wymienia się konieczność dostosowanie przepisów obowiązujących w Polsce do przepisów unijnych, rozwój elektromobilności, uznawanej jako jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki, zastosowanie w transporcie paliw alternatywnych, a przede wszystkim ochronę środowiska naturalnego. Ma to znaczenie szczególne dla - takich jak Poznań - dużych aglomeracji miejskich, w których emisja spalin samochodowych jest wysoka i dokuczliwa.

Ustawa o elektomobilności i paliwach alternatywnych ustala również preferencje dla kierowców pojazdów elektrycznych. Należy do nich możliwość nie opłacania postoju w Strefie Płatnego Parkowania.

Niestety, do dzisiaj ustawodawca nie wprowadził rozporządzeń wykonawczych określających sposób znakowania pojazdów, które zgodnie z nowymi przepisami mają być uprzywilejowane. Rozporządzenia przygotowywane przez Ministerstwo Infrastruktury wejdą w życie najprawdopodobniej od 1 lipca 2018 r. W chwili obecnej trwa proces legislacyjny.

W związku z brakiem oznakowania pojazdów uprawnionych do korzystania z przywilejów mogą się pojawiać sytuacje, że kontrolerzy SPP wystawią raport- wezwanie do zapłaty z tytułu nieopłaconego postoju w strefie płatnego parkowania. Kontrolerzy nie dysponują bowiem narzędziami do wizualnej identyfikacji zaparkowanego pojazdu jako elektrycznego. Po wniesieniu reklamacji wezwania - raporty do zapłaty są anulowane. Jednak aby uniknąć podobnych sytuacji zapraszamy wszystkich właścicieli pojazdów uprawnionych z mocy ustawy z 11 stycznia 2018 roku o elektomobilności i paliwach alternatywnych do zgłaszania się do Wydziału Parkowania Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu przy ul. Pułaskiego 9 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00). Prosimy o zabranie ze sobą dowodu rejestracyjnego, na podstawie którego pojazd zostanie wpisany do ewidencji pojazdów zwolnionych z opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej