Cały obszar Parku Kulturowego znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej (niektóre budynki są jeszcze dodatkowo wpisane indywidualnie do rejestru zabytków), dlatego na wszelkie prace na elewacji (montaż szyldów, reklam, urządzeń technicznych, malowanie) powinno uzyskać się pozwolenie konserwatorskie. Z wnioskiem powinien wystąpić właściciel nieruchomości, lub osoba przez niego upoważniona. Załączony do wniosku projekt powinien być zwymiarowany i opisany tak, by nie budził wątpliwości co do formy, rozmiarów, technologii wykonania elementów reklamowych oraz miejsca i sposobu ich mocowania na elewacji.

Wymagane wnioski można probrać tu.

Mogą także Państwo zapoznać się z ulotką wyjaśniającą, jak legalnie umieścić szyld na budynku w parku kulturowym.

Załączniki


Handel i gastronomia

Zapisy uchwały wprowadzającej Park Kulturowy na terenie Starego Miasta wpłyną na wygląd i zasady funkcjonowania przestrzeni publicznej.

Proponuje się następujące zasady Parku:

Handel:

Działalność handlowa powinna odbywać sie przede wszystkim w lokalach przeznaczonych do tego celu, a także:

 • na straganach w podcieniach domków budniczych oraz przy południowej i zachodniej elewacji budynku Ratusza,
 • podczas okazjonalnych imprez,
 • na placu Wielkopolskim.

zabrania sie prowadzenia usług poza budynkami, z wyjatkiem:

 • działalności osób oprowadzających grupy turystyczne
 • usług transportowych
 • usług porządkowych i zapewniających bezpieczeństwo
 • oraz podczas imprez

Gastronomia:

Na obszarze Parku zabronione jest prowadzenie działalności gastronomicznej poza budynkami, z wyjątkiem:

 • ogródków gastronomicznych, zgodnie ze szczegółowymi zapisami uchwały
 • mobilnych obiektów (typu rowery gastronomiczne) w wyznaczonych miejscach
 • sprzedaży jedzenia i napojów podczas imprez

Ogródki gastronomiczne

Na obszarze Parku lokalizacja oraz wyposażenie ogródków zależne są od miejsca, w który znajduje się ogródek. Różne zasady sformułowano dla poszczególnych obszarów Parku (Stary Rynek, ulice staromiejskie).

Poszczególne elementy wyposażenia ogródków (parasole, ogrodzenia, pomocniki kelnerskie, pulpity menu) muszą spełniać wymogi wskazane w uchwale.

Meble na ogródkach powinny być wykonane z materiałów naturalnych  (drewno, metal) lub imitujących naturalne (np.techno-rattanu).

Na terenie ogródków oraz przed lokalami zabronione jest stosowanie sztucznej trawy, dywanów, lokalizacji barów, stojaków typu roll-up, lodówek, telewizorów, głośników i odtwarzaczy muzyki.


Działania reklamowe

Na obszarze Parku zabronione jest wykorzystywanie jako nośników działań reklamowych obiektów małej architektury, urządzeń infrastruktury technicznej, nawierzchni, ogrodzeń, murów, elewacji budynków, w tym podcieni.

Na obszarze Parku dozwolone jest sytuowanie urządzeń reklamowych na:

 • przystankach komunikacji miejskiej w formie citylight
 • elementach Systemu Informacji Miejskiej
 • elementach infrastruktury związanej z uzgodnionymi imprezami,
 • siatkach osłaniających rusztowanie na elewacji frontowej budynku, w trakcie prowadzenia robót budowlanych, zgodnie ze szczegółowymi zapisami uchwały, regulującymi rozmiar i czas ekspozycji reklamy

Ponadto, w oparciu o szczegółowe regulacje dotyczące rozmiarów, dozwolone są dodatkowe nośniki reklamowe:

 • gabloty lub tablice z ofertą gastronomiczną,
 • tablice po wewnętrznej stronie witryn,
 • banery lub flagi na elewajach i masztach budynków kultury informujące o wydarzeniach kulturalnych,
 • murale na ścianach szczytowych budynków,
 • słupy ogłoszeniowe.

Roboty budowlane

Na obszarze Parku wprowadza się zasadę umieszczania urządzeń technicznych i komunikacyjnych (klimatyzatorów, wentylatorów, anten satelitarnych , szafek kablowych, i gazowych) itp. w miejsca niewidocznych z przestrzeni publicznych, zgodnie ze szczegółowymi zapisami uchwały.

Ustala się zachowanie zabytkowej stolarki okiennej, a w przypadku konieczności jej wymiany nowe, drewnane okna powinny odwzorowywać historyczne pod względem koloru, wymiarów, podziałów i kształtu profili.

Zachowania lub ewentualnie odtworzenia wymaga również zabytkowa stolarka drzwi, bram i witryn.

Zakazuje się malowania fragmentów parteru elewacji budynków.

Załączniki


Szyldy

Na obszarze Parku szczegółowym regulacjom objęte są wszystkie szyldy.

Utrzymuje się zasadę eksponowania jedynie logo, nazwy firmy lub lokalu oraz danych kontaktowych.

Rozmiar, estetyka, technologia wykonania oraz forma ekspozycji (umiejscowienie, układ na elewacji budynków) szyldu zależne są od umiejscowienia lokalu (inaczej dla frontu kamienicy, inaczej dla podwórka, oficyny, czy lokali na poszczególnych piętrach budynków).

Szyldy powinny harmonijnie wpisywać się w podziały elewacji i nie przesłaniać elementów wystroju oraz detali architektonicznych elewacji, balustrad balkonów, dekoracyjnych krat oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

Szyldy mogą mieć formę:

 • wyciętych liter lub znaków, naklejek na szybach witryn lub kasetonu po wewnętrznej stronie witryn,
 • szydów w formie tablic przy wejściu do budynku,
 • prostopadłych do elewacji tablic na wysięgniku.

Jednocześnie na obszarze Parku zakazane jest:

 • eksponowania banerów oraz wyklejanie całych witryn,
 • stosowania ekranów i urządzeń wyświetlających lub odtwarzających napisy, obrazy lub animacje w technologiach: wizualnych, audiowizualnych lub urządzeń nagłaśniających