Na co zwrócić uwagę przy zakupie nowego kotła na paliwo stałe?

Przed nabyciem nowego kotła warto zrobić rozeznanie i zapoznać się z tym co oferuje rynek. Nieuczciwi producenci w dalszym ciągu będą chwieli pozbyć się starych niespełniających wymagań EKOPROJEKTU urządzeń. Trzeb być zatem czujnym. Aby uniknąć wprowadzeniu w błąd warto zapoznać się z przykładowym wykazem kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń spełniającym wymagania, który jest dostępny pod adresem:

https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Można też poprosić przy zakupie sprzedawcę lub producenta urządzenia o przedstawienie wyników badań laboratoryjnych lub certyfikatu potwierdzający spełnienie przez produkt wymagań Ekoprojektu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 (w przypadku kotłów) lub zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1185 (w przypadku pieców i kominków).