W zakresie paliw

Od 1 maja 2018 roku na terenie miasta Poznania obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych, węgla brunatnego i paliw stałych produkowanych przy jego użyciu oraz zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane - jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe.

Ustalono również minimalne wymagania dla węgla kamiennego. Zakazano spalania paliw, w których udział węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 % (miał najgorszej jakości) i określono parametry jakościowe w postaci wartości opałowej nie mniejszej niż 23 MJ/kg, zawartości popiołu nie większej niż 10 % i zawartości siarki nie większej niż 0,8 %.

W ramach obowiązujących przepisów prawa, klient nabywający opał ma prawo otrzymać pełną informację produktową o sprzedawanym towarze, jego pochodzeniu, parametrach oraz cenie. Zgodnie z zasadą rzetelności kupieckiej sprzedawca węgla powinien na prośbę klienta przekazać certyfikat jakościowy określający parametry węgla i na żądanie kupującego okazać go.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej