Folder " Uchwała wprowadzająca ograniczenia lub zakazy w zakresie spalania paliw stałych"

Sejmik Województwa Wielkopolskiego dnia 18.12.2017 roku przyjął uchwałę nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała obowiązuje od 1 maja 2018 roku.

Załączniki


12 stronnicowa broszura w szczegółowy sposób przedstawia uchwałę nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, przyjętą przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 18.12.2017 roku.

Uchwała obowiązuje od 1 maja 2018 roku.

Załączniki