Informacje ogólne

Sejmik Województwa Wielkopolskiego dnia 18.12.2017 roku przyjął uchwałę nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała określa rodzaje dopuszczonych do stosowania urządzeń grzewczych, rodzaje zakazanych do spalania paliw tj. paliw które nie mogą być wykorzystywane jako opał na terenie miasta Poznania oraz terminy wejścia w życie poszczególnych uregulowań.

Celem przyjęcia uchwały jest sukcesywna poprawa jakości powietrza w mieście, a co za tym idzie szczególna dbałość o zdrowie mieszkańców oraz zwiększenie ich komfortu życia.