Konsultacje projektu Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Polityki Mobilności Transportowej dla Miasta Poznania oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla tego projektu. Głos każdego z uczestników jest dla nas bardzo istotny.

Dlaczego nowa Polityka?

Polityka Mobilności Transportowej Miasta Poznania ma za zadanie zaktualizować dotychczasową Politykę Transportową o elementy, które są wynikiem zmian w obszarze mobilności mieszkańców Poznania. Ostateczny dokument ma charakter ogólny i będzie wskazywać kierunek, w którym Miasto planuje podążać.

Cel nadrzędny Polityki Mobilności Transportowej

Celem nadrzędnym jest takie zorganizowanie przestrzeni, w której możliwe będzie stworzenie sprawnego i zrównoważonego systemu przemieszczania osób i towarów, uwzględniającego oddziaływania wzajemne z obszarem metropolii. System musi być bezpieczny (szczególnie dla najsłabiej chronionych użytkowników), dostępny, ekonomiczny oraz w najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne.

Konsultacje projektu Polityki Mobilności Transportowej i Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla tego dokumentu będą trwały od 24 sierpnia do 23 września 2020 r. Oba konsultowane projekty oraz formularz do składania uwag dostępne są poniżej.

W dniach od 7 do 10 września 2020 roku, odbędą się spotkania konsultacyjne w formie zdalnej, przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji. Spotkania będą prowadzone w następujących godzinach:

- 7 września - godzina 17:00,

- 8 września - godzina 10:00 i 17:00,

- 9 września - godzina 10:00 i 17:00,

- 10 września - godzina 10:00.

Prezentacje dotyczące projektów obu dokumentów, które będą przedstawiane na spotkanich konsultacyjnych, są dostępne również poniżej w załączniku. 

Poniżej znajdują się linki do spotkań konsultacyjnych.

Konsultacje projektu Polityki Mobilności Transportowej i Prognozy Oddziaływania na Środowisko - spotkania o godzinie 10:00.

Dołącz do spotkania porannego w aplikacji Microsoft Teams

(można też wkleić w przeglądarkę poniższy link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY2NjFlYWQtNjU1NS00Mjg1LTlhYjUtMzIyZmIzOWFiOTli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d18aed8b-0134-4b31-8827-e42bc3e4c8fa%22%2c%22Oid%22%3a%220430bb52-7a4f-4d1f-841c-795becef7d4d%22%7d

Konsultacje projektu Polityki Mobilności Transportowej i Prognozy Oddziaływania na Środowisko - spotkania o godzinie 17:00.

Dołącz do spotkania popołudniowego w aplikacji Microsoft Teams

(można też wkleić w przeglądarkę poniższy link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzk0MGE3MzgtODYzYi00ZmFmLTg4MGEtNjE0NjkyZGM2ZDQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d18aed8b-0134-4b31-8827-e42bc3e4c8fa%22%2c%22Oid%22%3a%220430bb52-7a4f-4d1f-841c-795becef7d4d%22%7d

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej projektami, składania uwag (za pomocą formularza),  oraz do aktywnego udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

Uwagi dodatkowe:

1. Konsultacje społeczne są bezpłatne dla uczestników.

2. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: mobilnosc@um.poznan.pl

Załączniki