Deratyzacja w mieście

OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA

Informujemy, że od 1 do 30 kwietnia 2024 r. na terenie miasta Poznania będzie trwała obowiązkowa deratyzacja.

W celu właściwego sposobu przeprowadzenia działań, należy zapoznać się z treścią Komunikatu Prezydenta Miasta Poznania oraz zawartych w nim zaleceń (komunikat dostępny pod artykułem).

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary na których zlokalizowane są:

 1. budynki zabudowy wielolokalowej (ze szczególnym uwzględnieniem piwnic, miejsc gromadzenia odpadów komunalnych i wolno stojących komórek i pomieszczeń gospodarczych przynależnych do zabudowy wielolokalowej oraz przyłączy sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych),
 2. lokale gastronomiczne,
 3. obiekty handlowe branży spożywczej,
 4. targowiska i giełdy rolno- spożywcze,
 5. magazyny żywności,
 6. gospodarstwa rolne i hodowlane,
 7. zakłady przetwórstwa żywności,
 8. szpitale,
 9. hotele, internaty, domy akademickie i bursy,
 10. budynki placówek oświatowych, żłobków i domów pomocy społecznej,
 11. obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie,
 12. obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów,
 13. schronisko dla zwierząt,
 14. ogród zoologiczny.

Zgodnie z zapisami Regulaminu, deratyzacja prowadzona jest w Poznaniu dwukrotnie (edycja wiosenna - kwiecień, edycja jesienna - październik).

Przypominamy, że właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na bieżąco w przypadku pojawienia się gryzoni na terenie nieruchomości, co przewiduje art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W okresie przeprowadzania deratyzacji tj. w dniach od 1 do 30 kwietnia 2024 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będą kontrolować właścicieli nieruchomości pod kątem sprawdzenia wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni oraz uporządkowania terenu nieruchomości.

W celu sprawnego i efektywnego monitorowania przez Wydział Gospodarki Komunalnej prowadzonych działań w skali miasta, zamieszczamy poniżej link do sprawozdania z przeprowadzonej obowiązkowej deratyzacji (edycja wiosna) w formie interaktywnego formularza (jako jedynej formy przekazania do Wydziału informacji o przeprowadzeniu działań deratyzacyjnych):

https://www.webankieta.pl/ankieta/1155306/sprawozdanie-z-przeprowadzonej-powszechnej-akcji-deratyzacyjnej-kwiecien-2024-r.html

Link jest aktywny do dnia 30 maja 2024 r.

Właścicielom zwierząt podczas spacerów zaleca się zwrócenie uwagi zarówno na miejsca wyłożenia trutek (m.in. miejsca gromadzenia odpadów przy zabudowaniach, czy terenach wzdłuż ogrodzenia obiektu), jak również na padłe gryzonie, które po spożyciu preparatu mogą stanowić źródło wtórnego zatrucia pupili.

Zużyte opakowania po trutkach na gryzonie jako odpad niebezpieczny przyjmują PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych):

Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284, tel. 61 833 22 12
- w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 10:00 do 18:00
- we wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 16:00
- w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00

Poznań, ul. Wrzesińska 12, tel. 61 611 08 11
- w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 10:00 do 18:00
- we wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 16:00
- w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00

Suchy Las, ul. Meteorytowa 1, tel. 61 811 96 67
- w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 10:00 do 18:00
- we wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 16:00
- w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00

W przypadku stwierdzenia padłego gryzonia, należy skontaktować się ze specjalistyczną firmą deratyzacyjną uprawnioną do odbioru zwierzęcia (usługa płatna wg indywidualnego cennika każdego wykonawcy).

Do Państwa dyspozycji poniżej zamieszczamy aktualny wykaz firm deratyzacyjnych oraz sklepów z artykułami deratyzacyjnymi.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel.: 61 878 41 73, 61 878 42 57 lub 61 878 55 41.

Ponadto, zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem deratyzacyjnym: tutaj

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej