dla organizatorów wolontariatu

W tej zakładce znajdziecie informacje na temat szkoleń dedykowanych organizatorom wolontariatu:


Poznańskie Centrum Wolontariatu -  SZKOLENIE dla NGO "Jak radzić sobie ze stresem i ćwiczyć uważność?"

15 lipca (poniedziałek), godz. 17:00-20:00
ul. Kochanowskiego 8a/2 w Poznaniu

Z jednej organizacji pozarządowej mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby. 

Szkolenie jest bezpłatne. Wystawiamy zaświadczenie o uczestnictwie.

Więcej informacji: https://wolontariat.poznan.pl/warsztaty/


Poznanskie Centrum NGO zaprasza na spotkania z cyklu FIVE O'CLOCK - spotkania przy herbacie (dla NGO, grup nieformalnych, mieszkańców planujących założyć NGO).

4 lipca (źródła finansowania/fundraising), godz. 17.00; Chwaliszewo 75

zapraszamy na spotkanie z Patrykiem, który opowie o fundraisingu, czyli sięganiu po środki pozaprojektowe.

Każda organizacja społeczna powinna zapoznać się z tym tematem.

Zapisy: https://pisop.org.pl/o-fundraisingu-przy-herbacie-46002

6 sierpnia (maraton tworzenia projektów), godz. 17.00; Chwaliszewo 75

Szczegóły już wkrótce na stronie: https://www.facebook.com/poznanskiecentrumNGO/


Poznanskie Centrum Wolontariatu zaprasza na bezpłatny warsztat - Jak rozwijać wolontariat w NGO?

25 lipca (czwartek). g. 16:30-19:30

ul. Kochanowskiego 8a/2 w Poznaniu

Warsztat jest powtórzeniem szkolenia, które odbyło się w kwietniu 2024 roku.

Obowiązują zapisy na warsztaty pod linkiem:
https://wolontariat.poznan.pl/warsztaty/