dla koordynatorów

W tej zakładce znajdziecie szkolenia dedykowane koordyntarom wolontariatu: 


Szkolenia dla wolontariuszy - jak zapobiegać wypaleniu

Fundacja Rozpal Nadzieję zaprasza na darmowe szkolenia, jak można zapobiegać wypaleniu w pracy wolontariackiej. Szkolenie dydykowane jest wolontariuszom, ale również dla koordynatorów wolontariatu, którzy spotykają się w swojej pracy z wypaleniem.
3.06 - godzina 17:00-18:30 10.06 - godzina 17:00-18:30

Kontakt: Małgorzata Skała, Małgorzata Piwko
Szkolenie odbędzie się przy ulicy Łąkowej 4b/3

Więcej informacji email: fundacja@rozpalnadzieje.pl