Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, piętro 3

e-mail: wolontariat@um.poznan.pl

"" Krzysztof Napierała Kierownik Oddziału pokój: 306 tel. 61 878 57 96 e-mail
"" Mateusz Kalinowski Stanowisko ds. inicjatyw realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi pokój: 305 tel. 61 878 58 52 e-mail
"" Agata Patelka Stanowisko ds. analizy efektów współpracy z organizacjami pozarządowymi pokój: 305 tel. 61 878 48 58 e-mail
"" Iwona Gołembowska Stanowisko ds. inicjatyw realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi pokój: 305 tel. 61 878 57 34 e-mail