"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

W 2023 r., podobnie jak w latach ubiegłych, Miasto Poznań przystąpiło do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami (w tym dziećmi do 16 r. ż.), którzy wymagają wsparcia w postaci czasowej przerwy w sprawowaniu opieki. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej zostanie zlecone organizacjom pozarządowym wyłonionym w  otwartym konkursie ofert.

Planowany termin realizacji usług opieki dziennej i całodobowej w ramach Programu: od 10 maja 2023 r. do 27 grudnia 2023 r.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej