Grupowy zakup energii elektrycznej

Każdego roku Miasto Poznań wydaje kilkanaście milionów złotych na zakup energii elektrycznej. Aby ograniczyć te wydatki, Miasto Poznań podjęło działania zmierzające do ustanowienia grupy zakupowej w oparciu o zasadę TPA (ang.Third-party Access - zasada dostępu stron trzecich). TPA polega na udostępnianiu stronom trzecim infrastruktury sieciowej, co umożliwia kupno energii elektrycznej od dowolnego sprzedawcy. Przed wejściem w życie zasady TPA, sprzedawcą energii elektrycznej był właściciel sieci dystrybucyjnej w danym rejonie. Efektem podjętych przez miasto działań było powstanie Poznańskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej w 2011 roku. Była to pierwsza w Polsce inicjatywa grupowego zakupu o tak dużej skali.

Grupa zakupowa zwiększa siłę nabywczą, co przyczynia się do możliwości wynegocjowania niższej ceny zakupu. Skumulowane oszczędności Poznańskiej Grupy Zakupowej osiągnięte w  latach 2012-2019 to ponad 255 mln złotych. W 2020 roku prognozuje się oszczędność rzędu 22 mln zł. Dodatkowe oszczędności jakie uzyskuje grupa wynikają ze stosowania mechanizmu indeksacji cen oraz braku opłaty handlowej (naliczanej w przypadku zawierania umowy kompleksowej).

Poniżej przedstawiono oszczędności Poznańskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. 

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej