Grupowy zakup paliwa gazowego

Miasto Poznań, opierając się na doświadczeniu w przeprowadzeniu grupowego zakupu energii elektrycznej, jako pierwsza w Polsce gmina podjęła działania w celu utworzenia grupy zakupowej gazu.

W 2014 roku przeprowadzono cały pionierski proces przygotowania dokumentów przetargowych, inwentaryzację punktów poboru gazu oraz powołano grupę jednostek miejskich (szkoły, przedszkola, żłobki, zakłady i jednostki budżetowe miasta). Początkowo do grupy należało około 150 punktów poboru gazu, zużywających paliwo na potrzeby grzewcze.

W kolejnych latach grupa była systematycznie rozbudowywana i swoim zasięgiem obejmowała punkty poboru gazu z kolejnych grup taryfowych. Obecnie do Poznańskiej Grupy Zakupowej Gazu należy ponad 300 punktów poboru gazu z sześciu grup taryfowych: BW-1.1; BW-2.1; BW-3.6; BW-4; BW-5; BW-6.

Skumulowane oszczędności Poznańskiej Grupy Zakupowej osiągnięte w latach 2014-2019 to ponad 3 mln złotych. W 2020 roku prognozuje się kolejne oszczędność rzędu 1,5 mln złotych.

Poniżej przedstawiono oszczędności Poznańskiej Grupy Paliwa Gazowego. 

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej