Biuro Dni Przedsiębiorczości Poznań

Miasto Poznań

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań

tel.: 61 878 47 87 / 61 878 47 86

e-mail: pdp@um.poznan.pl