Nieruchomości

Zarząd Zieleni Miejskiej poniżej przedstawia najczęściej spotykane sprawy związane z najmem / dzierżawą nieruchomości 

Jednocześnie udostepniamy link do mapy Poznania w celu ułatwienia wyznaczenia powierzchni nieruchomości 

http://sip.geopoz.pl/sip/nmap/mapa/1/default

"obrazek przedstawiający podpisanie umowy" Najem/dzierżawa Procedura wydzierżawiania / wynajmowania nieruchomości
"zdjęcie imprezy" Imprezy/eventy Wymagania dotyczące organizacji imprez / eventów
"" Urządzenia przesyłowe Procedura udostępniania nieruchomości komunalnych pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych
"wzór wniosku o najem/dzierżawę nieruchomości " Wnioski Wzór wniosków o najem / dzierżawę nieruchomości
"zdjęcie tabelki z wykazem nieruchomości" Wykaz nieruchomości Wykazy nieruchomości wymagane ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
"" Konkursy/przetargi Wykaz obowiązujących i przeprowadzonych konkursów i przetargów na najem / dzierżawę nieruchomości