Wnioski i pisma kierowane do Zarządu Zieleni Miejskiej

Wnioski i pisma kierowane do Zarządu Zieleni Miejskiej prosimy składać w formie papierowej w siedzibie ZZM przy ul. Strzegomskiej 3 w Poznaniu, elektronicznie na adres: kancelaria@zzmpoznan.pl

lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zarządu Zieleni Miejskiej


ESP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza)
ZZMPoznan/SkrytkaESP

Profil i katalog spraw Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu na ePUAP

Korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej zlokalizowanej na platformie ePUAP wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Usługa uruchomiona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651 ).
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zarządu Zieleni Miejskiej:
kancelaria@zzmpoznan.pl


Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość zgłaszania poprzez aplikację SmartCity. 

Aplikacja zapewnia dostęp do aktualnych powiadomień w zakresie prac drogowych, awarii, zmian w komunikacji miejskiej i innych. Dzięki Smart City Poznań zgłosisz inicjatywy takie jak wydarzenia kulturalno-społeczne czy sprawy, którymi powinny zająć się służby miejskie. Aplikacja umożliwa udział w ankietach i sondażach, w tematach ważnych spraw dla Twojego osiedla.

Poniżej przedstawiamy link do strony na temat aplikacji SmartCity

https://www.poznan.pl/mim/smartcity/wdrozenia,p,25877,38304.html