Optymalizacja dostaw ciepła

W wyniku współpracy Miasta i spółki Veolia Energia Poznań, w roku 2020 zrealizowano trzy etapy projektu optymalizacji zużycia ciepła w obiektach użyteczności publicznej. Umowa pomiędzy Miastem a Veolią umożliwia zoptymalizowanie dostaw ciepła do szkół i przedszkoli. Z kolei montaż czujników i specjalistycznego opomiarowania w niektórych obiektach pozwala na zarządzanie energią oraz generowanie dodatkowych oszczędności finansowych dla Miasta. Ponadto ograniczenie zużycia ciepła ma znaczny wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz zmniejszenie efektu cieplarnianego.

Projekt optymalizacji zużycia ciepła w obiektach użyteczności publicznej jest jednym z zadań realizowanych przez Oddział Miejskiego Energetyka Wydziału Gospodarki Komunalnej. Do pierwszego, pilotażowego etapu projektu wytypowano sześć szkół, które zostały wybudowane w oparciu o ten sam projekt architektoniczny i w ostatnich latach zostały poddane termomodernizacji. Sukces pilotażu spowodował, że współpraca pomiędzy Miastem i Veolią jest kontynuowana, a projekt ma docelowo objąć wszystkie miejskie budynki oświatowe przyłączone do sieci ciepłowniczej.

Do tej pory projektem zostały objęte 32 placówki oświatowe, w których przeprowadzono proces obniżenia mocy zamówionej. Szacuje się, że optymalizacja mocy zamówionej pozwoli na obniżenie opłat stałych średnio o 35% w każdym z obiektów, co wygeneruje łączne roczne oszczędności dla Miasta Poznań na poziomie ponad 600 tys. zł. Do opłat stałych należy doliczyć opłaty zmienne za rzeczywiste zużycie ciepła.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej