Pomoc materialna na planie Dodaj obiekt - Pomoc materialna

Polski Czerwony Krzyż

Opis

Pomoc wszelkiego rodzaju osobom biednym, ubogimi potrzebującym.

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku 7-15

Cele

Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych.

Wróć do listy