Pomoc materialna na planie Dodaj obiekt - Pomoc materialna

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

Opis

Działalność jest skierowana do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, nieporadnej życiowo, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, leżących, samotnych, starszych, niepełnosprawnych dzieci o wszelkich schorzeniach nabytych lub wrodzonych.

Cele

Wszelkiego rodzaju pomoc ludziom ubogim, chorym, zwłaszcza seniorom samotnym, zaniedbywanym i wykorzystywanym przez rodzine, a także innym potrzebującym.

Formy

Przekazywana pomoc to głównie żywność, odzież, środki pielęgnacyjne, higieniczne, czystości, opatrunkowe, sprzęt rehabilitacyjny, i inwalidzki. Stowarzyszenie prowadzi działania edukacje dzieci i młodzieży w systemie pozaszkolnym w zakresie pogłębiania i uzupełniania wiedzy w zakresie j. obcych (angielski, niemiecki), (dofinansowanie z Wydziału Oświaty UM Poznania),organizuje spektakle operowe, koncerty muzyczne. Stowarzyszenie jest też formacją duchowa; umożliwia uczestnictwo w uroczystościach kościelnych (katolickich), festynach.

Wróć do listy