Niniejsze miejsca udostępnia się w celu wykonania na nich graffiti pod następującymi warunkami:

  1. Zabrania się umieszczania treści nazistowskich, rasistowskich, pornograficznych, nawołujących do przemocy oraz naruszających godność ludzką.
  2. Zabrania się wiercenia, kucia - mechanicznej zmiany struktury powierzchni ściany.
  3. Każdy malujący oraz jego gość zobowiązuje się DOKŁADNIE posprzątać po sobie teren w pobliżu ściany - niedozwolone jest śmiecenie, a w szczególności zostawienie materiałów użytych do prac przy malowaniu lub innych rzeczy.
  4. Każdy skończony malunek można pokryć innym malunkiem najwcześniej 24h później, tak aby każdy autor miał czas na sfotografowanie dzieła. W celu uniknięcia nieporozumień zalecamy umieszczenie daty przewidywanego końca prac w prawym dolnym rogu ściany.
  5. Ścianę można malować nieprzerwanie o dowolnej porze, do odwołania. W przypadku malowania w godzinach 22-6 należy bezwzględnie przestrzegać ciszy nocnej.
  6. Osoba malująca lub widz zobowiązuje się zachować ostrożność, tak aby nie pobrudzić farbą przechodniów lub jakichkolwiek przedmiotów nie będących powierzchnią przeznaczoną do malowania.
  7. O zamiarze malowania graffiti prosimy powiadomić Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa pocztą elektroniczną na adres e-mail:  jakub_staszewski@um.poznan.pl. Powiadomienie nie jest obowiązkowe, wykorzystane będzie jedynie do powiadomienia policji i Straży Miejskiej Miasta Poznania o zamiarze malowania graffiti w konkretnym miejscu celem uniknięcia interwencji policji i SMMP.
  8. Osoby malujące grafitti zobowiązane są zabezpieczyć (oznakować) miejsca dla własnego bezpieczeństwa (dotyczy to zwłaszcza ścian oporowych bezpośrednio przy ulicach).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej