Dodaj obiekt - Telefony zaufania i informacyjne

Monar

Opis

 • Poradnictwo dla osób eksperymentujących, nadużywających, uzależnionych od narkotyków
 • Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych
 • Terapia zajęciowa dla osób uzależnianych
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa dla rodzin osób uzależnionych
 • Programy terapeutyczne dla absolwentów ośrodków rehabilitacyjnych
 • Świetlica Socjoterapeutyczna dla młodzieży
 • Konsultacje lekarskie
 • Wystawiamy skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków stacjonarnych
 • Testy na obecność metabolitów narkotyków w moczu
 • Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży, nauczycieli i pedagogów
 • Przy placówce funkcjonuje grupa Anonimowych Narkomanów

Czynne

od poniedziałku do piątku 10:30-16:00

Zakres działalności

porady dla ludzi uzależnionych od środków odurzających, pomoc bezdomnym, skierowania na badania HIV, wyszukiwanie miejsc zamieszkania i schronisk

Wróć do listy

sieci społecznościowe