Dodaj obiekt - Telefony zaufania i informacyjne

Polski Klub Ekologiczny

Czynne

od wtorku do czwartku 11:00-15:00

Zakres działalności

działalność informacyjna i edukacyjna, przyjmowanie interwencji od mieszkańców, kontaktowanie z odpowiednimi instytucjami lub informowanie o instytucjach zajmujących się interwencją w poszczególnych przypadkach

Wróć do listy