Bezpłatne warsztaty: Prawo we własnej firmie, zawieranie umów, odpowiedzialność zarządu, prawo autorskie i reklama

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, bezpłatnych warsztatach  pt.: "Prawo we własnej firmie , zawieranie umów, odpowiedzialność zarządu, prawo autorskie i reklama".

Prawo we własnej firmie
Prawo we własnej firmie

Termin: 06.06.2019 w godz. 08:00 - 16:30

Miejsce: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, sala 22 (I piętro)

Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Warsztat jest adresowany do osób zamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Poznana, zwłaszcza dla początkujących lub zarejestrowanych firm, których staż na rynku pracy nie przekracza 3 lat, a które chciałyby zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu prawa we własnej firmie.

Program:

1. Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych.

2. Kontrakty menadżerskie - aspekty praktyczne.

3. Umowy handlowe w obrocie krajowym i międzynarodowym, Incoterms.

4. Prawa i obowiązki kontrahentów w obrocie gospodarczym.

5. Jak wzmocnić pozycję firmy w sytuacjach spornych.

6. Prawo upadłościowe i naprawcze-szybkie reagowanie w obliczu kłopotów finansowych.

7. Pułapki w umowach, prawne zabezpieczenie kontraktów.

8. Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9. Prawo reklamy w praktyce.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 27.05.2019 r. (karta zgłoszeniowa w załączeniu) drogą mailową: zgloszenia.szkolenia@irpoznan.com.pl

Ilość miejsc jest ograniczona.

Bliższych informacji udziela: Ewa Krupska tel.: 61 859 35 26

Załączniki